ALLEMANNSRETTEN

Rettigheter og plikter i naturen

Vi har rett til å ferdes i skog og mark nesten overalt i Norge. Vi er derfor forpliktet til å ta vare på denne allemannsretten slik at generasjoner etter oss også kan nyte herlig norsk natur! Vi må vise toleranse og hensyn, dvs. NATURVETT. Ta hensyn til planter, dyr og mennesker.

  NEI! VI KAN IKKE...

Her er de viktigste naturvett-reglene: 

JA! VI KAN...

Selv om vi må ta mange hensyn når vi ferdes i naturen er det også en del rettigheter. Her følger de viktigste:

(Kilde: Friluftslivets fellesorganisasjon: "Sommer i skogen", 1993)