Solhaug Kano og Fritid

135 km. nordøst for Oslo - på Austmarka

NO 969 510 979 MVA

Laila Lindberg, Solhaug Gård, 2224 AUSTMARKA

Bankgiro: 1840.08.45812 

postkassa@solhaug-kano-fritid.no

Tel: 62828727   Mobil: 95108873


Våningshuset på Solhaug og Kjell og Laila (vert og vertinne).


Solhaug Kano og Fritid er lokalisert til Solhaug Gård på Austmarka, ca. 135 km. nordøst for Oslo og 35 km. øst for Kongsvinger - inn mot grensen til Sverige. Sjøen nedenfor gården blir delt av grenselinja. Sverige besøker vi derfor ofte.

I stedet for tradisjonell gårdsdrift har vi lagt om driften til å omfatte fritidsaktiviteter. Kanopadling var vårt utgangspunkt men vi skjønte fort at det å padle ikke er nok. Mange ønsker å kombinere kanopadling med fiske, jakt, overnatting i Sverige, bading, og hytteferie. Derfor er det vår intensjon å tilby fritidsaktiviteter med utgangspunkt i de ressursene vi har tilgjengelig her på Finnskogen. Ved å ta i bruk tradisjonelle driftsbygninger som låve, pumpehus, stabbur, og drengestue til alternative formål kan vi nå tilby uformelle opplevelser som bespisning i høygolvet, seminarer i stabbur, og badstue i pumpehuset.

Navnet Finnskogen har sitt opphav i at Finner slo seg ned i dette området på 1600-tallet når forholdene i hjemlandet ikke var gode. De ryddet seg bosteder i "ingenmannsland" og drev fangst og landbruk. Tvers gjennom Finnskogen går Finnskogleden. Dette er en vandreled som er hele 240 km. lang. Finnskogleden går i nærheten av Solhaug. Den er oppmerket og går både på norsk og svensk side. Det er også opparbeidet kulturled der gamle boplasser kan besøkes. Det finnes informasjonsplakater.

I dag er den søndre delen av Finnskogen fremdeles et relativt øde område med lite bosetning. Det eksisterer ingen industri og lite handel. Lite turisme. Bonden er fremdeles dominerende. Av denne grunn ønsker vi ikke masseturisme - faktisk ikke turisme i det hele tatt. For turisme forbinder vi med kvantitet - med massen - og det tåler verken vi eller naboene. Derfor ønsker vi få gjester. Vi har derfor ikke flere enn fire utleieenheter.

Det er dagligvareforretning og pizzarestaurant 9 km. unna Solhaug. Her gjør vi ofte innkjøpene hos den lokale landhandleren Asak eller i Chalottenberg (Sverige). Hos oss har du bl.a. muligheter til å fiske, jakte, padle i kano, skogsturer, hytteferie, overnatting med frokost. Vi legger også tilrette for grupper; f.eks. for bedrifter og skoleklasser. Sjekk også andre aktiviteter i området!

Velkommen til oss på Solhaug!

postkassa@solhaug-kano-fritid.no

Telefon: 62828727   Mobil: 95108873